მთავარი Universal Journal of Physics and Application

Universal Journal of Physics and Application

გამომცემლობა:
ISSN: 2331-6535 / 2331-6543

აღწერა: