მთავარი 11th International Conference of Numerical Analysis and...

11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013: Icnaam 2013

გამომცემლობა:
ISSN: 1551-7616

აღწერა: